محصولات زراعی/گیاهان علوفه ای/یونجه
فروش
فروش

فروش

۰۹۱۳۶۳۷۶۲۷۱
فروشی
perbornatan@mailf.com
توافقی
  استان: كرمان
شهر/محله : فاریاب
کیفیت : درجه1
نوع محصول : انباری
وزن : کیلوگرم۱۰۰۰
محل تحویل : چاہ نارنج
نوع بسته بندی : بسته بندی شده
نظرات کاربران