نهال، قلمه و نشاء/انواع نهال
نهال گوجه بادمجان فلفل بامیه
نهال گوجه بادمجان فلفل بامیه

نهال گوجه بادمجان فلفل بامیه

۰۹۳۸۲۳۹۸۲۶۵
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: خراسان رضوی
شهر/محله : مشهد

قیمت دانه۱۵۰به تعدادکم متری هم توافقی نهال روی زمین است نه توی سینی

نظرات کاربران