املاک و مستقلات کشاورزی/مزرعه
اجاره یک حلقه چاه برقی کشاورزی با ۳۰ هکتار
اجاره یک حلقه چاه برقی کشاورزی با ۳۰ هکتار

اجاره یک حلقه چاه برقی کشاورزی با ۳۰ هکتار

۰۹۹۰۴۶۰۴۰۷۴
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: خوزستان
شهر/محله : گتوند
امتیاز برق : برق کشاورزی
حلقه چاه : دارد

زمین ها صاف و یکدست و هر قطعه زمین داری لوله مستقیم آب و جاده کشاورزی برای سهولت کشاورز

نظرات کاربران