محصولات زراعی/گیاهان علوفه ای/یونجه
یونجه علوفه ای
یونجه علوفه ای

یونجه علوفه ای

۰۹۱۹۰۷۴۹۱۱۰
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: لرستان
شهر/محله : الشتر
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۵۰۰بسته
رقم : علوفه بسته بندی شده یونجه
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
محل تحویل : الشتر
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

یونجه علوفه ای تازه پرگل

نظرات کاربران