کسب و کار/ سرمایه گذاری
فروش گلخانه چندمنظوره با ۳۰۰۰عد نهال بالغ
فروش گلخانه چندمنظوره با ۳۰۰۰عد نهال بالغ

فروش گلخانه چندمنظوره با ۳۰۰۰عد نهال بالغ

۰۹۳۳۳۶۴۰۷۴۰
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: مازندران
شهر/محله : ساری
نظرات کاربران