صیفی جات و سبزیجات/خیار
خیار اسپادانا طول نهایتا ۱۰سانت
خیار اسپادانا طول نهایتا ۱۰سانت

خیار اسپادانا طول نهایتا ۱۰سانت

۰۹۹۱۴۲۰۹۰۰۲
درخواستی
ندارد
توافقی
  استان: اردبیل
شهر/محله : اردبیل
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

خیار اسپادانا طول نهایتاف۱۰سانت.یا خیار مینی طول ۷الی ۱۰سانت باشه یکدست

نظرات کاربران