نهال، قلمه و نشاء/انواع نهال
چهل هزار اصله درخت اقاقیا
چهل هزار اصله درخت اقاقیا

چهل هزار اصله درخت اقاقیا

۰۹۱۲۲۴۵۴۵۶۲
فروشی
mk2454562@yahoo.com
توافقی
  استان: تهران
شهر/محله : دماوند
رقم : اقاقیا
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
محل تحویل : تهران

چهل هزار اصله درخت اقاقیا نرک جهت فروش واقع در دماوند قیمت و تعداد توافقی

نظرات کاربران