صیفی جات و سبزیجات/کدو
تخمه کدو درجه یک( مشهدی گوشتی)
تخمه کدو درجه یک( مشهدی گوشتی)

تخمه کدو درجه یک( مشهدی گوشتی)

۰۹۱۸۶۰۹۶۲۲۵
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: همدان
شهر/محله : همدان
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۵۰۰
رقم : گوشتی
رنگ : سفید
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
محل تحویل : همدان
نوع بسته بندی : بسته بندی شده
نظرات کاربران