گل و گیاه/گیاهان آپارتمانی و زینتی/سانسوریا
سانسوریا پابلند و پا کوتاه
سانسوریا پابلند و پا کوتاه

سانسوریا پابلند و پا کوتاه

۰۹۱۰۲۲۱۵۲۶۴
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: تهران
شهر/محله : تهران
رنگ : سبز
محل تحویل : هر جاکه باشید
نوع عرضه : بدون گلدون

پا بلند ۲۰۰تومان و پا کوتاه ۴۰تومان

نظرات کاربران