بذر/سایر بذرها
بذر پیاز
بذر پیاز

بذر پیاز

۰۹۹۰۰۲۲۱۰۷۳
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: اصفهان
شهر/محله : اصفهان
نوع بذر : استاندارد
واحد : کیلوگرم
رقم : روز کوتاه۳ماه روز بلند ۴م
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
محل تحویل : سراسرایران
تاریخ تولید : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

بذر روز کوتاه ۳ماه وروز بلند۴ماه وشش ماه فلات موجود میباشد

نظرات کاربران