بذر/سایر بذرها
بذرخربزه
بذرخربزه

بذرخربزه

۰۹۳۵۷۰۱۶۷۴۲
فروشی
whayds434@gmail.com
توافقی
  استان: فارس
شهر/محله : شیراز
نوع بذر : استاندارد
واحد : کیلوگرم
رقم : خربزه مشهدی
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
محل تحویل : ارسال به تمام نقاط
تاریخ تولید : ۱۳۹۹
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

اصلاح شده.تناژبالا.به شرط

نظرات کاربران