محصولات زراعی/گیاهان علوفه ای/یونجه
یونجه
یونجه

یونجه

۰۹۱۸۹۴۹۵۴۶۳
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: همدان
شهر/محله : نهاوند
کیفیت : درجه1
نوع محصول : انباری
وزن : ۳۰۰۰
رقم : پایه کوتا
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
محل تحویل : نهاوند
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

حدود۳۰۰۰کیلو یونجه که حدود۱۵۰۰کیلوپرس وحدود۱۰۰۰کیلوقالب وبغیه فله میباشند

نظرات کاربران