محصولات باغی/میوه /سایر
کود شیمیایی
کود شیمیایی

کود شیمیایی

۰۹۱۲۱۳۸۴۳۷۸
درخواستی
mostafakazemy53@gmail.com
۶۰,۰۰۰ تومان
  استان: تهران
شهر/محله : تهران
وزن : ۴۰۰۰کیلو
رقم : کود شیمیایی
رنگ : سیاه
محل تحویل : تهران
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

کود شیمیائی کیسه ۲۵کیلویی

نظرات کاربران