محصولات دام، طیور و شیلات/دام/گوسفند و بز
(چپشت)نربزپاکستانی
(چپشت)نربزپاکستانی

(چپشت)نربزپاکستانی

۰۹۱۷۹۰۲۲۰۱۶
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: هرمزگان
شهر/محله : بندرعباس
نوع : زنده
متوسط وزن(واحد) : ۴۰
نژاد : پاکستانی
محل تحویل : بندرعباس
نظرات کاربران