نهال، قلمه و نشاء/انواع نشاء
سفارش نشا
سفارش نشا

سفارش نشا

۰۹۳۵۳۶۸۶۰۲۵
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: البرز
شهر/محله : نظراباد

آماده عقدقراردادجهت تولیدنشابابهترین کیفیت و راندمان بالا سفارش کاشت انواع بذرجهت نشاگیری درمجهزترین گلخانه باحضورکارشناسان مجرب به صورت تضمینی عاری ازهرگونه بیماری وقارچ وآفت‌

نظرات کاربران