محصولات باغی/خشکبار/پسته
به یک پیوند زن پسته در استان زنجان شهرستان طارم نی
به یک پیوند زن پسته در استان زنجان شهرستان طارم نی

به یک پیوند زن پسته در استان زنجان شهرستان طارم نی

۰۹۱۰۰۲۶۳۲۱۷
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: زنجان
شهر/محله : آببر
نظرات کاربران