محصولات باغی/خشکبار/سایر
خرما رطب خارک
خرما رطب خارک

خرما رطب خارک

۰۹۱۶۸۳۲۹۰۰۸
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: خوزستان
شهر/محله : شادگان
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰۰
رقم : برحی کنطار استعمران
نوع بسته بندی : فله
نظرات کاربران