صیفی جات و سبزیجات/سیر
خرید سیر برای کاشت
خرید سیر برای کاشت

خرید سیر برای کاشت

۰۹۱۳۴۰۲۹۹۲۵
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: اصفهان
شهر/محله : اصفهان
کیفیت : درجه1
وزن : ۶۰۰ کیلو
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
محل تحویل : اصفهان
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

حدود ششصد کیلو سیر همدان لازم دارم لطفا تماس بگیرید.

نظرات کاربران