بذر/بذر سبزیجات و صیفیجات/بذر فلفل
انواع بذر موجود است
انواع بذر موجود است

انواع بذر موجود است

۰۹۱۰۲۲۱۵۲۶۴
درخواستی
ندارد
۵ تومان
  استان: تهران
شهر/محله : تهران
نوع بذر : استاندارد
واحد : دانه ای
محل تحویل : تهران
نوع بسته بندی : بسته بندی شده
نظرات کاربران