محصولات زراعی/غلات/گندم
زمین اجاره ای یا شراکتی
زمین اجاره ای یا شراکتی

زمین اجاره ای یا شراکتی

۰۹۹۰۴۴۸۷۵۰۷
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: جنوب ‌ استان كرمان
شهر/محله : رودبار جنوب زهکلوت
کیفیت : درجه1
وزن : ۱
نظرات کاربران