نهال، قلمه و نشاء/انواع نهال
نهال گلابی
نهال گلابی

نهال گلابی

۰۹۳۹۲۹۲۴۹۰۶
فروشی
mhrdade3324@gmail.com
توافقی
  استان:
شهر/محله : دماوند
تعداد : ۲۰۰۰۰
رقم : شاه میوه ودوشیزوبیروتی
محل تحویل : نهالستان

فروش نهال گلابی پیوندی ۳ساله از تولید به مصرف

نظرات کاربران