محصولات زراعی/غلات/گندم
گندم بذری
گندم بذری

گندم بذری

۰۹۳۷۵۴۶۲۳۷۴
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: اردبیل
شهر/محله : اردبیل
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
رقم : گاسگوژن
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
محل تحویل : اردبیل
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

گندم نمونه ۹۹

نظرات کاربران