بذر/بذر غلات/بذر ذرت
بذر ذرت ۶۷۸و سیمون
بذر ذرت ۶۷۸و سیمون

بذر ذرت ۶۷۸و سیمون

۰۹۱۳۳۷۰۷۲۶۳
درخواستی
ندارد
۵۹,۰۰۰ تومان
  استان: اصفهان
شهر/محله : اصفهان
نوع بذر : هیبرید
واحد : کیلوگرم
رقم : ۶۷۸
تاریخ تولید : ۱۴۰۰
نوع بسته بندی : بسته بندی شده
نظرات کاربران