کود/کود شیمیایی
کود دی آمونیوم فسفات
کود دی آمونیوم فسفات

کود دی آمونیوم فسفات

۰۹۱۶۶۴۰۸۷۳۴
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: خوزستان
شهر/محله : شوش
واحد : کیلوگرم
وضعیت : گرانول
تولید کننده : شرکت رازی
محل تحویل : سراسر کشور

فروش دی آمونیوم فسفات شرکت رازی حمل مستقیم از شرکت به کدپستی که اعلام میکنید

نظرات کاربران