نهال، قلمه و نشاء/انواع نهال
نهال پایه گوتاه گردو ،سه سال باز دهی ،تضمینی.
نهال پایه گوتاه گردو ،سه سال باز دهی ،تضمینی.

نهال پایه گوتاه گردو ،سه سال باز دهی ،تضمینی.

۰۹۱۰۴۸۲۷۳۶۰
درخواستی
ندارد
۱۰۰,۰۰۰ تومان
  استان: زنجان
شهر/محله : هیدج
تعداد : ۱۰۰۰
رقم : نهال گردو پایه کوتاه
نظرات کاربران