صیفی جات و سبزیجات/پیاز
فروش پیاز قرمز درجه یک
فروش پیاز قرمز درجه یک

فروش پیاز قرمز درجه یک

۰۹۳۹۲۴۵۴۹۷۵
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: فارس
شهر/محله : فیروزآباد
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : یک هکتار
رقم : هفت پوست
رنگ : قرمزتیره
نظرات کاربران