ماشین آلات، تجهیزات و صنایع/صنایع وابسته کشاورزی
لوله گانوانیزه ۲.۵اینچ فلچ شده ۲۴.۵متر طول نو
لوله گانوانیزه ۲.۵اینچ فلچ شده ۲۴.۵متر طول نو

لوله گانوانیزه ۲.۵اینچ فلچ شده ۲۴.۵متر طول نو

۰۹۱۳۲۰۳۱۵۴۲
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: اصفهان
شهر/محله : اژیه شاتور
نظرات کاربران