محصولات زراعی/غلات/جو
فروش جو آبی و دیم
فروش جو آبی و دیم

فروش جو آبی و دیم

۰۹۳۳۱۳۰۳۴۹۸
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: همدان
شهر/محله : نهاوند
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۲۰۰۰۰
رقم : بهمن
محل تحویل : فیروزان
نوع بسته بندی : فله

۱۵ تن جو آبی تمیز و پرمغز مناسب برای دام ۵تن جو دیم درجه ۱ بذری

نظرات کاربران