محصولات باغی/میوه /سیب
تامین سیب صادراتی در شمال غرب کشور
تامین سیب صادراتی در شمال غرب کشور

تامین سیب صادراتی در شمال غرب کشور

۰۹۰۲۹۰۶۱۴۳۲
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: آذربایجان غربی
شهر/محله : ارومیه
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

تولید و تامین و صادرات سیب درختی در شمال غرب کشور تامین سیب درجه۱لوکس و سوپر لوکس در هر بسته بندی

نظرات کاربران