محصولات زراعی/غلات/گندم
فروش گندم
فروش گندم

فروش گندم

۰۹۱۸۸۱۲۵۳۸۴
فروشی
F.zandifar99@gmail.com
توافقی
  استان: همدان
شهر/محله : اسداباد
کیفیت : نمونه
نوع محصول : انباری
وزن : ۱۵۰تن
رقم : گندم خوب دیم بذری
زمان تحویل : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
محل تحویل : اسداباد
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

گندم بذری تولید سال ۱۴۰۰

نظرات کاربران