محصولات زراعی/گیاهان علوفه ای/یونجه
بذریونجه
بذریونجه

بذریونجه

۰۹۳۶۹۵۳۳۹۲۵
درخواستی
ندارد
۹۰,۰۰۰ تومان
  استان: اردبیل
شهر/محله : شهرستان پارس‌آباد مغان
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۹۰۰کیلو
رقم : پایه بلند
نظرات کاربران