محصولات زراعی/نباتات روغنی/کنجد
بذر کنجد
بذر کنجد

بذر کنجد

۰۹۰۱۴۷۳۹۳۸۸
درخواستی
farzinqhasemi28@gmail.com
۷۰ تومان
  استان: جنوب ‌ استان كرمان
شهر/محله : کهنوج
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ....
نوع بسته بندی : فله

کنجد تازه درجه یک کیلوی ۷۰تومان

نظرات کاربران