بذر/بذر حبوبات/بذر لوبیا
لوبیاسرخه
لوبیاسرخه

لوبیاسرخه

۰۹۰۵۴۴۰۹۰۹۴
درخواستی
ندارد
۲۰,۰۰۰ تومان
  استان: جنوب ‌ استان كرمان
شهر/محله : کهنوج
نوع بذر : استاندارد
واحد : کیلوگرم
رقم : لوبیاسرخه
محل تحویل : کهنوج

لوبیاسرخه محلی حدود ۳۰۰کیلو

نظرات کاربران