محصولات زراعی/غلات/جو
جو ۶ پر
جو ۶ پر

جو ۶ پر

۰۹۱۰۰۸۴۲۶۰۵
درخواستی
ندارد
۷,۶۰۰ تومان
  استان: اصفهان
شهر/محله : خوراسگان
کیفیت : درجه1
وزن : ۶تن
نوع بسته بندی : بسته بندی شده
نظرات کاربران