محصولات دام، طیور و شیلات/نهاده های دام، طیور و شیلات
شبدر خالص
شبدر خالص

شبدر خالص

۰۹۱۶۶۹۹۶۶۲۶
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: لرستان
شهر/محله : الشتر
متوسط وزن(واحد) : جفتی۳۵ کیلو

شبدر مخصوص بره شیری

نظرات کاربران