محصولات زراعی/نباتات روغنی/کنجد
کنجدفروشی
کنجدفروشی

کنجدفروشی

۰۹۱۲۰۲۴۴۷۶۹
درخواستی
mtaghi57@gmail.com
۶۰,۰۰۰ تومان
  استان: خراسان رضوی
شهر/محله : جغتای
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۳۰۰
رقم : خارجی ومحلی
نوع بسته بندی : فله

مقدار۳۰۰کیلوکنجد محلی وخارجی مخلوط خیلی تمیز وپاک شده موجودمی باشد

نظرات کاربران